cover

Гоце Делчев

Завършен

Реконструкция на градски парк, благоустрояване на междублоково пространство/залена площ/, и улично платно на ул.Бяло Море и рехабилитация на 25 улици на гр.Гоце Делчев.

 

Извършване на изкопни работи;Рязане и разбиване на съществуваща асфалтова настилка; Подмяна на бордюри;

Полагане на декоративни настилки от формен сив гнайс, направа на тротоаро бетонови плочи, монтаж на настилки от базалтови плочи, гранитни плочи.

Водопровод:монтаж PEHD тръби ф125,ф90,ф63,ф32; монтаж на тротоарен спирателен кран и изграждане на водомерна шахта 17,7/1,7/2м с монтаж на комбиниран водомер ф80.

Канализация:Парково отводняване и изграждане на тръби РЕ ф160, РЕ ф200; Оборудване на фонтан с метални тръби.

Изграждане на паркови съоръжения; Направа на поливна система; Направа на парково осветление; Изграждане на плаващ фонтан с осветление и подводни прожектори; Изграждане на водопровод и канализация за декоративно езеро; Изграждане на WC; Озеленяване.

Електро: Монтаж на ел.табло; Монтаж на ел.табло с влагозащитна кутия IP54; Контролна система за помпи.