cover

Дрен

Завършен

Интегриран проект за подобряване водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Дрен, общ.Радомир

 

Изкопни работи-ръчно и машинно; Направа на пясъчна подложка; Монтаж на РЕHD ф63-ф100 на челна заварка, включително фасонни части и арматура; Монтаж на детекторна и сигнална лента; Обратно засипване до 30см на теме тръба с материал в зависимост от класа на улицата и местоположението на водопровода; Уплътняване с тръмбовка пета до засипване до кота терен с уплътняване в нормални условия; Направа на сградни водопроводни отклонния „къси“; Направа на сградни водно отклонения „дълги“ в участъци от колона без асфалтова настилка; И СВО „дълги“ в участъци с асфалтова настилка; Сондиране под улици с асфалт.