cover

Искра

Завършен

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Искра, общ.Първомай

 

Рязане на асфалтова настилка; Изкопни работи-ръчен и машинен изкоп с багер;Полагане и уплътняване на подложка от пясък; Полагане на основа на баластра и уплътняване; Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф60, ф90, ф110, ф140 и ф160мм; Монтаж на фасонни части; Направа на сградни водопроводни отклонения под участъци с  асфалтова настилка и трошено-каменна настилка;  Изграждане на водомерна шахта; Монтаж на водопроводно отклонение за обезвъздушаване; Изпробване на плътността на водопровода под хидравлично налягане и дезинфекция на водопровода.