костинброд_e

Костинброд

Завършен

Предприятие за производство и търговия  на средства за индивидуална балистична защита, гр.Костинброд-разширение, преустройство и пристройка.

 

Подмяна на индустриална настилка и облицовки-подова керамика; Мазачески работи-финна шпакловка стени и тавани вкл. Грундиране; Бояджиийски работи;Монтаж на противопожарен водопровод с комплект табло; Изграждане на вътрешно сградни ВИК инсталации включително укрепители и фитинги; Монтаж на електро табла и електро оборудване; Окабеляване; Монтаж на мълниезащита и заземление; Изграждане на отоплителни, климатични и вентилационни системи; Изграждане на преградни стени с гипсокартон; Монтаж на окачен таван;

Механизиран изкоп; Изграждане на площадков водопровод и ревизионни шахти от готови сглобяеми бетонови елементи; Нови отводнителни решетки, обсадни тръби, бетонов кожух; Полагане на неплътен асфалтобетон.