cover

Кричим

Завършен

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр.Кричим.

 

Земни работи- Изкопи с багер за водоснабд. и канализация; Механизирано засипване на изкопи с булдозер.

Пътни работи: Рязане и разбиване на съществуваща асфалтова настилка; Разваляне и възстановяване на видими бетонови бордюри; Разваляне и възстановяване на тротоари с бетонови плочи; Разбиване и възстановяване на паважна настилка.

Водопровод: Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка-ф160/9,5мм, ф90/5,4мм – реконструкция и подмяна с нови. Изграждане на нови сградни водопроводни отклонения –ф32/2,0ммРЕ, РN1-монтаж на полиетилеови тръби на челна заварка.

Канализация: Реконструкция и изграждане на нова канализационна мрежа с диаметри ф400SN8, ф630SN8, ф500SN8; Монтаж на нови сградни канализационни отклонения от двуслойни гофрирани тръби ф200SN8.