cover

Медовец

завършен

Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения-агломерации с. Медовец, община Дългопол“

 

Рязане на асфалтова настилка; Изкопни работи-ръчен и машинен изкоп с багер;Полагане и уплътняване на подложка от пясък; Полагане на основа на баластра и уплътняване; Изграждане на уличен водопровод с тръби PEHD ф160,125,110. Монтаж на спирателни кранове, пожарни хидранти ПХ 70/80 през 150м. Има изпълнение на премостване на река с обсадна стоманена тръба ф 160. Изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от полиетиленови тръби с висока плътност. Възстановяване на асфалтовата настилка. Изпробване на плътността на водопровода под хидравлично налягане и дезинфекция на водопровода.