пирдоп_e

Пирдоп

Завършен

Интегриран воден проект на гр. Пирдоп

 

Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа и реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Пирдоп