cover

Поморие

Завършен

Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр.Поморие

 

Земни работи: Изкопи с багер за водопровод и канализация; Механизирано засипване на изкопи с булдозер.

Подмяна, реконструкция и модернизация на съществуваща водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на продължение на съществуващата.

Водопровод: Монтаж на PEHD ф90, ф125;монтаж на спирателни кранове, пожарни хидранти и направа на нови водопроводни отклонения с тротоарни спирателни кранове 1‘‘.

Канализация: Изграждане на битова и дъждовна канализационна мрежа; Изграждане на ревизионни шахти монолитни и от сглобяеми бетонови пръстени; Двуслойни гофрирани метални тръби полиетиленови с висока плътност; Изграждане на нови канализационни отклонения  от РЕ тръби ф160 до ф630; Монтаж на иглофилтърна инсталация и препомпване на отпадъчни води;Изграждане на дъждоприемни шахти.