pic 1

Съдебна палата

Пристройка на съдебна палата – гр.Велики Преслав