тенево_e

Тенево

Завършен

Изграждане на канализационна мрежа на с.Тенево

 

Изпълнение на улична канализация с височина 2,5м включително монтаж на ревизионни шахти;Изпълнение на сградни канализационни отклонения с дължина 5м и височина 2м съгласно техническите изисквания; Изпълнение на уличен отток с дължина 3м и височина 1,7м; Полагане на бетон за дънно укрепване на решетка.