pic 1

Юнион Банк

Преустройство и реконструкция на жилищна сграда за сграда на Юнион банк – клон „Оборище”