Проектиране

design

Добре изпълнения и планиран проект е най-важното условие за изграждане на качествена сграда или съоръжение. В нашата фирма ви предлагаме услуги, свързани с проектирането, изграждането и узаконяването на сградите, и прилежащите към тях терени. Предоставяме ви проектиране по всички специалности и услуги, свързани със строителството, контрола на изпълнението, съгласуването на проектите в различните инстанции и въвеждане на обектите в експлоатация.

В областта на проектирането „Темпо 94“ ООД предлага следните услуги:

  • Изработване на архитектурен проект /идеен или работен/;
  • Съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества;
  • Подготовка на проектантския процес;
  • Координация на проектантския и строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация;
  • Процедурите по съгласуването и одобряването на инвестиционния проект;
  • Управление(мениджмънт) на проекти;
  • Осигуряване на контакта между отделните участници в проектантския и строителния процес;
  • Контрол по качеството на целия проектантски и строителен процес;
  • Предпроектни проучвания;
  • Инвеститорски контрол;