Строителство

construction

Предмет на дейност на фирмата е проектиране и изграждане на всякакъв вид сгради,  хидротехническо строителство, строежи от транспортната инфраструктура, както и такива от благоустройствената инфраструктура, опазването на околната среда и облагородяването на прилежащите терени.

„Темпо 94 ООД“ обединява опита на водещи специалисти в строителството с нужния опит и експертиза доказана в годините. Компанията разполага със собствена материално-техническа база, висококвалифицирани служители за изпълнение и управление на строителния процес. Прилагаме нови технологии и висококачествени материали, за да създадем едно надеждно и сигурно място за живеене и обитание, съчетано с уют и функционалност. В потвърждение на безупречното качество при изпълнение на задължения по договорите от възложителите и спазването на заложените срокове „Темпо 94” ООД има издадени множество референции.

В областта на строителството „Темпо 94“ ООД предлага следните услуги:

 • Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа;
 • Инфраструктурно строителство;
 • Строителство на жилищни, административни и производствени сгради;
 • Изграждане на пътни настилки;
 • Изграждане на детски и спортни площадки;
 • Фундиране на основи;
 • Кофражни работи;
 • Армировъчни работи;
 • Строително-монтажни работи;
 • Укрепване на сгради;
 • Бетонови работи;
 • Земни работи;
 • Отводняване на терени и изкопи;
 • Обезопасяване на строителни площадки;